Εγγραφες

membershipCommittee

Εγγραφές Νέων Μελών

Σύμφωνα με το καταστατικό μας, προκειμένου να εγγραφεί κάποιο καινούργιο μέλος,

απαιτείται αίτηση η οποία προσυπογράφεται από 3 μέλη του Συλλόγου.

Για τα μη μέλη υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες εξ άλλου είναι ελεύθερες για το κοινό.

Στις εκδρομές, όμως, επιτρέπεται η συμμετοχή μη μελων, εφ΄οσον υπάρχουν κενές θέσεις.

( με απόφαση του Δ.Σ. προηγούνται πάντοτε τα μέλη.)

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Δεν υφίσταται επί πλέον πληρωμή για την εγγραφή.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής σε μορφή .doc (Word)

παρακαλούμε πατήστε εδώ!